فارس: پایگاه خبری صدای روسیه از تهیه پیش‌نویس برای پذیرش ایران و چند کشور دیگر به عنوان اعضای ثابت پیمان همکاری‎های شانگهای خبر داد. این امر یکی از نتایج بسیار مهم نشست وزرای خارجه کشورهای روسیه، چین، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان بود که پنج‌شنبه هفته گذشته در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار شد. تصویب این اسناد در نشست بعدی پیمان شانگهای چراغ سبزی برای پذیرش چهار عضو جدید یعنی ایران، هند، پاکستان و مغولستان است.