تسنیم نوشت: علیرضا نیکویی رئیس شورای سیاست‌گذاری روزنامه قانون گفت: این روزنامه رفع توقیف شده و به زودی منتشر می‌شود. او با بیان اینکه این مطلب به‌صورت شفاهی به ما گفته شد و ابلاغ رسمی آن هنوز انجام نشده است، گفت: «با حضور در دفتر قاضی مدیر خراسانی (قاضی پرونده روزنامه قانون) مطلع شدیم که روزنامه رفع‌توقیف شده و جزای نقدی پنج‌میلیون تومان برای آن در نظر گرفته شده است.»