ایرنا نوشت: هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه دیروز خود به استناد بندهای مختلف قانون مطبوعات به نشریات آرمان، کیهان، وطن امروز و امید جوان تذکر داد. در این جلسه نشریات «وطن امروز» به استناد بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات، «امید جوان» به استناد بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات، «کیهان» به استناد مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی، موضوع تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات تذکر داده شد.

بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات موضوع افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه ازطریق انتشار عکس یا کاریکاتور را مطرح کرده است.

ماده ۵ قانون مطبوعات شامل کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.

در تبصره دو این ماده قانونی آمده است مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی کند.