فرارو نوشت: مستند «من روحانی هستم» از فروشگاه عرضه محصولات سروش جمع‌آوری شده است. این به آن معنا است که مستند یاد شده برای مدتی در این فروشگاه عرضه می‌شده است. مسوولان این فروشگاه تایید کردند که مستند «من روحانی هستم» تا چندی پیش در این فروشگاه عرضه می‌شده است. عرضه مستند «من روحانی هستم» در فروشگاه محصولات فرهنگی سروش که وابسته به صداوسیما است در حالی تایید شده که طی هفته‌های گذشته درباره رابطه موسسه سازنده این مستند، یعنی «سفیر فیلم» با صدا و سیما تشکیک جدی صورت گرفته است. مهم‌ترین شائبه‌های ایجاد شده در این رابطه به بحث استفاده مسوولان «سفیر فیلم» از فیلم‌های آرشیوی صدا و سیما مربوط می‌شود.

مسوولان فروشگاه محصولات فرهنگی سروش به خبرنگار پیام نو توضیح دادند که توقف عرضه مستند «من روحانی هستم» در این فروشگاه به خواست موسسه سازنده صورت گرفته است.

با وجود این معلوم نیست پخش این مستند در فروشگاه سروش با مجوز و اجازه چه کسی انجام شده است و آیا موسسات دیگری با خط فکری متفاوت از «سفیر فیلم» هم می‌توانند از چنین امکانی برخوردار شوند یا خیر؟

هر چند عرضه «من روحانی هستم» در فروشگاه سروش به هر دلیلی ادامه پیدا نکرده است؛ اما نفس اقدام به این کار در مجموعه مربوط به صدا و سیما هم در کنار شائبه‌های تقویت شده درباره بحث استفاده از آرشیو صدا و سیما، موضوع پشت پرده این دست مستندها را معنادارتر می‌کند.