ایرنا: وزیر اطلاعات کشور گفت: بها دادن به مردم دستاوردهای ارزشمند و ماندگاری برای کشور دارد. «سیدمحمود علوی» دیروز در نشست شورای اداری استان سمنان افزود: اگر به مردم بها داده شود، در جامعه شاهد ناهنجاری‌های مختلف نخواهیم بود و آنها ضامن امنیت جامعه می‌شوند. وی اظهار کرد: وزارت اطلاعات شمشیری است که برای گردن دشمنان نظام اسلامی تیز شده است. وی افزود: این شمشیر به روی خودی‌ها، با هر نوع گرایش اصولگرایی و اصلاح‌طلبی کشیده نمی‌شود؛ زیرا تمام اینها فرزندان نظام جمهوری اسلامی هستند.