تسنیم: سردار احمدی‌ مقدم فرمانده نیروی انتظامی، با تاکید بر وجود امنیت کامل در مرزهای کشور، گفت: نیروهای مسلح ایران بر مرزهای خود کاملا تسلط دارند و با هر اقدامی علیه امنیت مرزی شدیدا برخورد خواهند کرد. او در پاسخ به سوالی درباره آنچه به نزدیکی تروریست‌های داعش به مرزهای شرقی ایران شایع است، گفت: داعش کجا، مرزهای ما کجا؟؛ آنها خیلی از مرزهای ما دور هستند. البته ما تحرکات آنها را رصد می‌کنیم و کاملا هوشیار هستیم.