فارس: وزارت اطلاعات از تعطیلی تعدادی از دفاتر شبکه‌های ماهواره‌ای غیر قانونی خبر داد. برخی از این شبکه‌های ماهواره‌ای که مرکز پخش آنها در انگلیس و آمریکا است توسط این دفاتر و عوامل آن در استان‌های قم، اصفهان، تهران وخراسان رضوی به پشتیبانی از برنامه‌های اختلاف‌افکنانه در جهان اسلام مبادرت می‌کردند. بر اساس این گزارش، این شبکه‌ها در راستای اهداف برخی سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و تامین اهداف استکبار جهانی فعالیت کرده و در جهت مخدوش کردن وحدت و مصالح جهان اسلام در پوشش برنامه‌های مذهبی و شعائر اسلامی فعالیت می‌کردند. اختلاف‌افکنی بین پیروان مذاهب اسلامی از طریق توهین و افترا به مقدسات آنها، اهانت به علمای جهان اسلام، اعلام هفته برائت در مقابل هفته وحدت، تبلیغ و ترویج سبک‌های غلط، خرافی و خشن عزاداری، محور و رویکرد اصلی برنامه‌های تولیدی این دفاتر بوده است.