سمینار تخصصی کودکان کار با هدف بررسی علمی و تجربی معضل کار کودکان با حضور کارشناسان و فعالان اجتماعی در اسفندماه سال‌جاری برگزار می‌شود. در این میان «جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع)» به عنوان سازمانی مردم‌نهاد که با هدف بازگرداندن حقوق از دست‌رفته کودکان و تعریف کارکودک به همراه ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی این معضل اقدام به برگزاری سمیناری تخصصی با عنوان «کودکان کار و خیابان» کرده است. سمینار تخصصی کودکان کار در اسفندماه سال‌جاری به مدت ۵ روز در دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، شهید بهشتی و علامه طباطبایی برگزار خواهد شد.