عزت‌اله یوسفیان‌ملا روز شنبه گذشته به سایت خبری تدبیر گفت: «همه کشورهایی که زنجانی در آنها حساب داشته به این ثروت نفتی ایران چشم طمع دارند. مثلا در مالزی پیشنهاد دادند که حاضریم بخشی از پول‌های زنجانی را به ایران بدهیم؛ به شرطی که مبلغی هم به ما بدهید. در واقع باج می‌خواهند تا پول ایران را به ایران پس بدهند. پرونده بابک زنجانی کاری کرد که همه سودجوها راه افتادند و دنبال سهم‌خواهی هستند.» یوسفیان ملا در همین باره تاکید کرد: «اموال داخلی بابک زنجانی پاسخگوی حتی دو دهم بدهی‌اش نیست.»