وزیر امور اقتصادی و دارایی از فساد اقتصادی و رانت‌جویی به‌عنوان دشمن اقتصاد سالم و تولید نام برد و گفت: «فضا را به نفع تولید تغییر دهیم.» به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب‌نیا که در جمع مدیران و کارکنان حراست سازمان‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی سخن می‌گفت، ضمن تشریح تبعات و اثرات فساد اداری و مالی بر اقتصاد و به‌ویژه بخش تولید کشور خواستار برخورد جدی، هوشمندانه و علمی حراست‌ها با این پدیده شد. وی گفت: «در مجموعه سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی دستگاه‌هایی چون گمرک، سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها و بیمه‌ها قرار دارند که جزو نهادهایی هستند که همواره در معرض خطر فساد قرار دارند.» طیب‌نیا افزود: «باید مراقب بود که فعالیت‌های توام با فساد قبل از شکل‌گیری آشکار شده و از بروز آنها جلوگیری شود؛ زیرا هر پرونده فسادی که از مجموعه‌ای کشف و آشکار می‌شود، منجربه کاهش اعتماد عمومی وکاهش اطمینان به نظام می‌شود.» وزیر اقتصاد با اشاره به تاثیر منفی فساد بر رشد بخش سالم اقتصادی گفت: «باید با افزایش هزینه‌های فساد، انگیزه هر گونه اقدام مفسدانه و رانت‌جویی را در اقتصاد از بین برد؛ زیرا فساد اقتصادی علاوه‌بر هزینه‌های اقتصادی آشکاری که دارد منجر به ناامنی و کاهش انگیزه و اعتماد کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان واقعی اقتصاد می‌شود.»