آیت ا... آملی لاریجانی با اشاره به اهمیت دفاع و مقابله با هجمه‌های تبلیغی غرب علیه حقوق بشر اسلامی گفت: اسلام منادی حقوق بشر و دارای سابقه تاریخی و پشتوانه نظری و عملی حقوق بشری است. جهان معاصر می‌تواند فارغ از هیاهوی رسانه‌ای و تبلیغی غرب به مقایسه رفتار منادیان واقعی حقوق بشر و مدعیان امروزین آن بپردازد تا دریابد که چگونه مدعیان فعلی حقوق بشر که خودشان تا ۱۵۰ سال قبل برده‌دار بودند حالا هم که مدعی حقوق بشر شده‌اند، باز دست از حملات علیه بشریت بر نمی‌دارند. به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه، رییس قوه قضائیه تاکید کرد: در حال حاضر متاسفانه غربی‌ها با استفاده از جنبه‌های تبلیغاتی و اختاپوس رسانه‌ای خود از حقوق بشر علیه کشور‌هایی که در خط سیاسی آنها نیستند، استفاده می‌کنند و حتی با استفاده از مراکز و بنیادهای علمی و پژوهشی نیز سعی دارند مبانی حقوق بشری خود را به جهان تحمیل کنند در حالی که به لحاظ تئوری فاقد پشتوانه‌های لازم و از بعد عملی دارای رفتارهای دوگانه در این زمینه هستند. آیت ا... آملی لاریجانی با اشاره به اعلامیه حقوق بشر، چالش بزرگ این اعلامیه را که نشانگر تناقض‌های فلسفی و نظری حقوق بشر غربی است، نگاه سطحی به موضوع کرامت انسانی اعلام کرد و گفت: در قرآن کریم بر موضوع کرامت انسانی به خوبی تصریح شده و سایر ادیان الهی نیز به ارزش‌های انسانی توجه ویژه دارند، اما نگاه ماتریالیستی غرب معتقد به انسان تک بعدی و جسمانی و فناپذیر است آیا از این نظر می‌توان برای کرامت او جایگاهی قائل بود؟ آیت ا... آملی لاریجانی تاکید کرد: غربی‌ها تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا یک نظام حقوق بشری را به تمام دنیا تحمیل و دیکته کنند، اما در صورت تبیین درست حقوق بشر از سوی نظام‌های دینی، مدعیان حقوق بشری که اخلاق را نسبی می‌دانند یا قبول ندارند یا آن را مقوله‌ای کاملا اجتماعی می‌دانند نمی‌توانند عرض اندام کنند. آیت ا... آملی لاریجانی بی‌توجهی به حقوق مردم بحرین و شرایط پیش آمده در مصر را نمونه‌هایی از رفتارهای متناقض غرب در برابر حقوق بشر و آزادی و رعایت لوازم و مسیر دموکراسی بر شمرد و سپس به ادعاهای غرب علیه وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره کرد و گفت: هجمه علیه ایران بر اساس بنیان‌های غلط است، آنان برخی احکام اعدام در ایران را در حالی محکوم می‌کنند که محکومان از افرادی هستند که علیه مردم بی‌گناه و مردمان و کودکان اسلحه کشیده و فضا را ناامن کرده‌اند یا از طریق مواد مخدر افراد جامعه را آلوده می‌کنند. رییس قوه قضائیه افزود: در حالی که خود غربی‌ها نیز نمی‌توانند چنین جنایتکارانی را تحمل کنند؛ به ما اعتراض دارند که چرا علیه مجرمان خطرناک و مسلح اقدام می‌کنید و آن وقت خودشان به بهانه مقابله با چند تروریست به سایر کشور‌ها حمله می‌کنند مردمان و کودکان و مردم بی‌گناه را به خاک و خون می‌کشند.