به نظر می‌رسد دولت آب بها را افزایش دهد که البته این افزایش مطابق با عدد مصوب مجلس نیست بلکه مقداری از آن کمتر است.

معاون وزیر نیرو در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه طبق قانون بودجه سال جاری، قرار بر این بود که از مشترکان زیر الگوی مصرف، آب بهایی با ۱۵‌درصد افزایش نسبت به سال ۸۳ دریافت شود، گفت: بر این اساس، از مشترکان بالای الگوی مصرف نیز افزایش ۱۰‌درصدی آب بها نسبت به سال گذشته دریافت می‌شود. مجید نامجو افزود: اختیار افزایش آب بها به دولت داده شده ولی هنوز ابلاغ رسمی‌برای این کار به وزارت نیرو داده نشده است. بنابراین تا زمان ابلاغ،آب بها همچون گذشته دریافت می‌شود.

وی تصریح کرد: طبق قانون بودجه سال ۸۶، مجلس مجوزهای لازم برای افزایش آب بها را به وزارت نیرو داده اما اجرای این امر منوط به تصمیم‌گیری در هیات دولت است که هنوز در این زمینه به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.