علل کندی بازگشت افغان‌های ثبت شده در ایران با وجود کمک‌های سازمان ملل و ایران، در سیزدهمین اجلاس کمیسیون سه جانبه بازگشت آوارگان افغانی در پایان تیر ماه بررسی می‌شود. احمد حسینی، مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور، در گفت‌وگو با ایسنا گفت: موضوع کار این کمیسیون که با مشارکت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، وزارت کشور ایران و وزارت عودت مهاجران و پناهندگان افغان تشکیل می‌شود، تصمیم‌گیری درباره بازگشت ۹۸۰هزار افغانی ثبت شده در ایران است. وی گفت: در دو سال گذشته میزان استقبال ثبت‌نام شدگان افغانی برای بازگشت بسیار ضعیف بوده است به طوری که از ابتدای امسال تاکنون تنها پنج هزار افغانی به صورت داوطلبانه به کشورشان بازگشته‌اند، اما این کمیسیون سه جانبه برای بازگشت داوطلبانه ۲۰۰هزار افغانی ثبت شده در ایران تامین اعتبار کرده بود. کمیسیون سه جانبه بازگشت آوارگان افغانی در سال ۸۱ تشکیل شد و در پنج سال گذشته موفق به بازگرداندن یک میلیون و ۴۰۰هزار افغانی ثبت شده مقیم ایران به صورت داوطلبانه به کشورشان شد.