هیات وزیران مبلغ دویست‌میلیارد ریال برای جبران خسارت‌های طوفان و سیل در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان اختصاص داد. به گزارش خبرگزاری مهر، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این مبلغ را اختصاص داده است.براساس این مصوبه مبلغ یکصد‌میلیارد ریال از اعتبار مصوب در اختیار استانداری سیستان و بلوچستان، پنجاه‌میلیارد ریال در اختیار استانداری هرمزگان و پنجاه‌میلیارد ریال نیز در اختیار استانداری کرمان قرار گرفت تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.