پرویز داودی، معاون اول رییس‌جمهوری مصوبه وزیران کابینه در خصوص اصلاح ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در سال ۸۶ را ابلاغ کرد.

براساس این مصوبه، در ابتدای سال ۸۶ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور به میزان ۵/۵درصد نسبت به سال ۸۵افزایش خواهد یافت.

این مصوبه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در نشست ۳۰اردیبهشت سال ۸۶ هیات دولت تصویب شد.