کاظم دلخوش، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌گفت: با اصرار اعضای کمیسیون مشترک رسیدگی‌ به لایحه مدیریت خدمات کشوری یا نظام هماهنگ پرداخت بر مصوبات خود، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. به گزارش ایرنا ، دلخوش با اشاره به برگزاری نشست دیروز کمیسیون مشترک افزود: شورای نگهبان ۳۹ مورد اشکال به این لایحه گرفته بود که در جلسات متعدد این اشکالات رفع شد، اما شورای نگهبان در خردادماه سال‌جاری نیز به بار مالی این لایحه ایراد گرفت که کمیسیون مشترک نیز بر مصوبات خود اصرار کرد.

دلخوش تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی این لایحه و اجرا شدن آن، حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان براساس امتیاز شغلی افزایش می‌یابد.