دومین جایزه ادبیات نمایشی ایران با عنوان «جایزه ادبیات نمایشی اکبر رادی» برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا شورای سیاستگذاری این مسابقه در نظر دارند این جایزه را هر سال با عنوان یکی از افتخارات ادبیات نمایشی ایران برگزار کنند و در همین راستا دومین دوره مسابقه را با عنوان اکبر رادی برگزار می‌کنند. این مسابقه توسط کانون نمایشنامه‌نویسان خانه تئاتر با حمایت اداره کل هنرهای نمایشی و شهرداری برپا می‌شود.