بانک مسکن در نظر دارد، سه دستگاه سورتر اسکناس‌شمار مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۹ تیرماه با در دست داشتن رسید بانکی واریز مبلغ یکصد هزار ریال به حساب ۲۴/۸۷۹۵ به نام اداره حسابداری کل نزد بانک مسکن شعبه مرکزی کد ۱۱۱۱ به نشانی تهران، خیابان فردوسی، نبش خیابان سرهنگ سخایی، طبقه همکف، اتاق شماره ۵ مراجعه کنند.