مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی خوزستان در نظر دارد، امور خدماتی خود را در اهواز و دزفول به بخش‌خصوصی واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۰ تیرماه به امور مالی مجتمع در اهواز و مرکز دزفول واقع در اهواز، اتوبان گلستان، خیابان سازمان آب و برق، بالاتر از مسجد نور، مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خوزستان و دزفول، کلیومتر ۱۰ جاده صفی‌آباد، جنب روستای انجیرک، مرکز آموزش جهاد کشاورزی مراجعه کنند یا با شماره تلفن‌های ۳۳۶۸۱۱۵، ۳۳۶۸۱۰۳-۰۶۱۱ و ۲۵۳۳۴۰۰-۰۶۴۲ تماس بگیرند.