شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام) در نظر دارد تعداد ۵هزار و ۵۰۰ عدد آجرنسوز دوبل (۷۹-ِD۲) خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

تولیدکنندگان و سازندگان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۹ تیرماه با همراه داشتن رسید بانکی واریز مبلغ ۵۰هزار ریال به حساب جاری شماره ۹۶/۱۲۰۰ بانک سپه شعبه آلومینیوم به نشانی اراک، بلوار منابع طبیعی، شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو)، امور تدارکات و سایت www.iratis.com مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۲۱۶۲۳۰۵-۰۸۶۱ امور قراردادها تماس بگیرند.