شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در نظر دارد ۳۵۰هزار عدد کارتن سه لایه برای بسته‌بندی دفترچه دانش‌آموزی را از طریق مناقصه خریداری کند.

از کلیه تولیدکنندگان واجد شرایط دعوت شده است برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۰ تیر ماه به نشانی تهران، خیابان دکتر فاطمی، روبه‌روی سازمان آب، ساختمان شماره ۳، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، طبقه اول، اداره کل هماهنگی توزیع و فروش مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۸۸۶۵۵۸۷۲ تماس بگیرند.