اداره کل مخابرات منطقه کرج در نظر دارد نگهداری شبکه کابل، هوایی و سیستم‌های Access با تامین متریال مرکز قائم، مرکز شهید نصرآبادی و مرکز شهید کاظمی را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا۹ تیرماه با همراه داشتن رسید بانکی واریز مبلغ ۵۰هزار ریال (برای هر مرکز) به حساب ۹۰۴۰۵ بانک ملی شعبه مرکزی کرج به نشانی کرج، میدان شهیدآجرلو، ساختمان اداری مخابرات منطقه کرج، طبقه دوم، اتاق ۲۲۰ و سایت www.TCT.IR مراجعه کنند.