شرکت آب منطقه‌ای زنجان در نظر دارد نگهداری و بهره‌برداری از ایستگاه‌های پمپاژ آب روستاهای حاج‌قشلاق و برونقشلاق را از طریق مناقصه واگذار کند.

از کلیه شرکت‌های خدماتی مورد تایید اداره که دارای سابقه کار مشابه هستند دعوت شده است برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۲تیرماه به دفتر قراردادهای شرکت واقع در زنجان، ضلع شمالی فلکه قائم مراجعه کنند.