شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا در نظر دارد طبخ و توزیع غذای کارکنان خود را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۲تیرماه به واحد امور قراردادها واقع در ساوه، شهر صنعتی کاوه، خیابان نهم مراجعه کنند یا با شماره‌تلفن ۱۵-۲۳۴۲۸۱۱ ۰۲۵۵-تماس بگیرند.