شرکت مخابرات استان تهران در نظر دارد، انجام امور دبیرخانه و ماشین‌نویسی ساختمان نهاد ستادی را از طریق مناقصه واگذار کند.

از پیمانکاران حقوقی واجد شرایط و دارای گواهی تایید صلاحیت وزارت کار و امور اجتماعی دعوت شده است برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۳ تیرماه به واحد تدارکات اداره مالی،‌ اداری واقع در بزرگراه کردستان، نرسیده به خیابان ملاصدرا، نبش خیابان سهیل، ساختمان شاهد، طبقه سوم، اتاق ۳۲۷ و سایت WWW.TCT.IR

مراجعه کنند.