دنیای‌اقتصاد- هیات‌وزیران به دستگاه‌های اجرایی کشور اجازه داد، به منظور ترویج فضایل اخلاقی و معارف اسلامی کارکنان، تا نیم‌درصد از اعتبار هزینه‌ای، درآمد‌های اختصاصی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به انجام فعالیت‌های فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی اختصاص دهند. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به موجب این آیین‌نامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شده است، عناوین فعالیت‌های فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی را به ترتیب اولویت و ظرف حداکثر مدت یک‌ماه مشخص و به دستگاه‌ها اعلام کند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی هم باید به منظور تحقق اهداف ماده (۱۰۴) قانون برنامه چهارم توسعه، نسبت به تشکیل کار گروهی به ریاست یکی از معاونان و عضویت مدیرکل روابط عمومی (یا عناوین مشابه) دستگاه اقدام کند. براساس این گزارش، دستگاه‌های اجرایی مجاز خواهند بود، برای استفاده از خدمات، یا خرید محصولات از موسسه‌های فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی ناشران و سایر صنف‌های فرهنگی- هنری قرارداد منعقد کنند. موسسه‌ها و شرکت‌های دارای مجمع عمومی هم مکلف شده‌اند، اعتبار موضوع این آیین‌نامه را در موافقتنامه‌هایی که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان مبادله خواهند کرد، مشخص کنند.