دنیای اقتصاد- ترکیب یارانه کالاهای اساسی و خدمات امسال بیانگر آن است که ۷۰‌درصد یارانه‌های مصوب به کالاهای مصرفی و کمتر از ۳۰‌درصد به کالاهای تولیدی و خدمات اختصاص یافته است که در میان کالاهای مصرفی، بالغ بر ۶۵درصد به یارانه گندم و آرد اختصاص دارد. به گزارش نشریه برنامه، ارگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در مدت هشت ماه نخست امسال بالغ بر ۸۷‌درصد از یارانه‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۸۵ پرداخت شده است. در این مدت دولت برای کالاهای اساسی و خدمات ۴۹‌هزار‌میلیارد ریال یارانه پرداخت کرده است. براساس قانون بودجه سال ۸۵ کل کشور، مبلغ ۵۶‌هزار‌میلیارد ریال (۲/۱۰‌درصد از بودجه عمومی سال‌جاری) به تامین یارانه کالاها و خدمات اساسی اختصاص یافته است. یارانه خرید و تبدیل گندم به آرد و نان و تامین یارانه آرد به میزان ۲۵۸۷۰میلیارد ریال به پیشنهاد وزارت بازرگانی بوده است که طبق گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ۵/۹۹‌درصد آن به دستگاه‌های مباشر پرداخت شده است.