تغییر سبد ارزی از دلار به یورو موجب خسارت برخی افرادی می‌شود که استقراض‌های ارزی خود را در سال‌های گذشته به یورو انجام داده بودند. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسنا، داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به تغییر سبد ارزی کشور توضیح داد: ضرر و زیان شرکت‌هایی که پرداختی‌های آنها به یورو محاسبه شده است، بحث دیگری است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته او حفظ ذخایر ارزی به‌ وسیله ارزهای مختلف با بحث ضرردهی شرکت‌ها متفاوت است. وی ادامه داد: در سال گذشته اگر فردی مقداری یورو از یکی از بانک‌ها استقراض کرده باشد، این مقدار ارز را ارزان خریداری کرده بود اما در حال حاضر با گران‌شدن آن باید مبلغ بیشتری را بازپرداخت کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی، تاکید کرد: معمول این است که هر فردی به هر میزانی که ارز استقراض کرده است، به همان میزان باید بازپرداخت داشته باشد.