به دنبال افزایش زمان یک طرفه شدن سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا پوشش سراسری مناطق پرجمعیت کشور، قیمت این سیم‌کارت‌ها از ۱۰۰‌هزار تومان فراتر رفت.به گزارش خبرگزاری فارس، پس از اعلام خبر افزایش زمان یکطرفه شدن تالیا از ۱۵ روز به یک ماه از سوی مدیر عامل مخابرات ایران وآنتن دهی این سیم‌کارت‌ها در تمامی مراکز استان‌های کشور، قیمت سیم‌کارت اعتباری تالیا از ۱۰۰‌هزار تومان گذشت. بنابراین گزارش قیمت سیم‌کارت اعتباری تالیا طی هفته‌ گذشته در بازار بین ۹۰ تا ۱۰۵‌هزار تومان بوده که پس از اعلام این اخبار مبنی بر پوشش سراسری تالیا و افزایش زمان یک‌طرفه شدن این سیم‌کارت‌ها، قیمت سیم‌کارت‌های تالیا از مرز ۱۰۰‌هزار تومان گذشت.