به گفته سید رضا کسایی‌زاده، افت فشار نمی‌تواند دلیلی بر کاهش کیفیت گاز صادراتی ایران به ترکیه باشد. مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در گفت‌وگو با مهر درباره خبرهای منتشره درباره ترکیه مبنی بر کاهش کیفیت و حجم گاز صادراتی ایران به ترکیه گفت: در زمستان، میزان صادرات گاز ایران به ترکیه به دلیل افزایش مصرف گاز در داخل کشور کاهش می‌یابد، اما کیفیت گاز ایران کاملا مطابق با استانداردها بوده و تغییری نمی‌کند.سیدرضا کسایی‌زاده افزود: گازایران در فصل زمستان به‌دلیل مصرف بسیار بالا در داخل کشور با افت فشار مواجه می‌شود، در صورتی که فشار عامل کیفی محسوب نمی‌شود.وی اضافه کرد: تحویل گاز به ترکیه در تمام فصول سال با هماهنگی دوطرف انجام می‌شود، البته در فصل زمستان هر دوطرف به دلیل افزایش سرما به گاز بیشتری نیاز دارند.وی تاکید کرد: روابط شرکت ملی گاز ایران با شرکت بوتاش در حال حاضر صمیمی‌ بوده و مشکلی وجود ندارد.