مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) از نهایی شدن قرارداد توسعه میدان نفتی آذر در بلوک اناران در سال آینده خبر داد. دکتر مهدی بازارگان در گفت‌وگو با شانا افزود: شرکت هیدرو زاگرس نروژ تا اوایل فروردین ماه سال آینده (پایان مارس ۲۰۰۷) برای انعقاد قرارداد توسعه میدان نفتی آذر با شرکت ملی نفت ایران فرصت دارد. وی در عین حال پیشرفت مذاکرات فنی و قراردادی با شرکت «هیدرو زاگرس نروژ» را به منظور توسعه میدان آذر نسبتا خوب ارزیابی کرد. بازارگان به تهیه طرح جامع توسعه این میدان به وسیله شرکت متن اشاره کرد و گفت: شرکت متن بر اساس دستورالعمل وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران موظف است پیش از واگذاری توسعه میدان‌های نفتی، ابتدا نسبت به انجام مطالعه جامع و تهیه طرح جامع توسعه (ام.دی.پی) مستقل اقدام کند. وی افزود: شرکت متن با تهیه طرح جامع توسعه میدان آذر قادر خواهد بود هنگام مذاکره با طرف قرارداد (هیدرو زاگرس) با تسلط و عمق بیشتری پیشنهاد طرف خارجی را بررسی و تصمیم لازم را بگیرد.

مدیرعامل شرکت متن تصریح کرد: بر اساس الزامات قراردادی موجود در قرارداد اکتشاف میدان آذر، فرصتی که شرکت هیدرو زاگرس بتواند از آن استفاده و قراردادی را با شرکت ملی نفت ایران به صورت خدمات بیع متقابل منعقد کند، اوایل فروردین ماه سال آینده ( پایان مارس ۲۰۰۷ ) خواهد بود. مذاکرات توسعه میدان نفتی آذر میان مسوولان شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) و شرکت نروژی هیدرو که از دهم مرداد ماه امسال آغاز شده است، ادامه دارد.

در اجرای عملیات اکتشاف در بلوک اناران، شرکت نروژی «نفت و گاز هیدرو زاگرس» براساس قرارداد، انجام ۷۸۰ کیلومتر عملیات لرزه نگاری دو بعدی به همراه تعبیر و تفسیر آن، حفاری سه حلقه چاه اکتشافی و دو حلقه چاه توصیفی را به عهده داشته است.

آمایش دوباره یک‌هزار و ۱۵۰ کیلومتر اطلاعات لرزه‌نگاری موجود و انجام مطالعات زمین‌شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک و دیگر مطالعات مربوط به آن، از دیگر اهداف این طرح اعلام شده است.