با وجود تداوم مشکل تامین مواد اولیه، میزان تولید اوراق فشرده چوبی کشور در سال آینده ۲۵۰ تا ۴۵۰هزار مترمکعب افزایش خواهد یافت.

عبدالعظیم آقاجانی، دبیر انجمن صنایع چوب ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب و این که از هر دو متر مکعب هیزم و چوب حدود یک متر مکعب نئوپان و MDF و از هر سه متر مکعب هیزم و چوب حدود یک متر مکعب کاغذ تولید می‌شود، میزان تولید اوراق فشرده طی سال جاری در کشور را۷۵۰هزار متر مکعب اعلام کرد و گفت: با افتتاح واحدهای جدید، این رقم در سال آینده به یک تا ۲/۱میلیون متر مکعب افزایش خواهد یافت، این در حالی است که واحدها همچنان با مشکل تامین مواد اولیه مواجه‌اند.