در آستانه شب یلدا هیچ مشکلی برای بازار آجیل و خشکبار به لحاظ عرضه و تقاضا وجود ندارد و بازار روند طبیعی خود را ادامه می‌دهد.

سیدمصطفی حسینی، رییس اتحادیه خشکبار و آجیل‌فروش، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بازار آجیل و خشکبار براساس اصل عرضه و تقاضا تنظیم می‌شود، افزود: بازار به لحاظ موجود بودن آجیل و خشکبار مشکلی ندارد، ولی به دلیل افزایش تقاضا در مقاطعی از سال امکان افزایش چهار، پنج‌درصدی قیمت برخی خشکبار وجود دارد که این مورد نیز طبیعی است.وی خاطرنشان کرد: صنف توزیع‌کننده آجیل و خشکبار انتظار گرانی در شب یلدا را ندارند، چرا که بازار با هیچ کمبودی مواجه نیست، از این رو امید است مردم و بازار، شب یلدای آرامی را پشت‌سر بگذارند.