براساس پیش‌نویس دوم اصلاحیه قانون کار، شوراهای اسلامی کار به عنوان تشکل‌های دولتی حذف و انجمن‌های صنفی جایگزین آنها خواهند شد.

حمید حاج اسماعیلی، رییس انجمن صنفی کارگران بیمارستان خاتم‌الانبیا، در گفت‌وگو با ایسنا افزود: براساس ماده ۱۳۱ اصلاحیه قانون کار انجمن‌های صنفی به عنوان تشکل‌های محقق‌کننده خواسته‌های کارگران و کارفرمایان معرفی شده اما تبصره‌های این ماده راهکارهای قانونی را برای دستیابی به این امر مشخص نکرده است. وی گفت: براساس پیش‌نویس دوم، شوراهای اسلامی کار به دلیل انتقاداتی جدی به این تشکل‌ها، از جمع تشکل‌های کارگری کنار گذاشته می‌شوند.