کارفرمایان می‌توانند براساس درصد نرخ تورم برای سال آینده حقوق کارگران خود را افزایش دهند.

بهرام شهریاری، سخنگوی کانون عالی کارفرمایان، در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: کارفرمایی که دستمزد کارگران را افزایش می‌دهد، به همان نسبت نیز به قیمت کالای تولیدی خود اضافه می‌کند، ازاین‌رو افزایش حقوق کارمندان دولت و کارگران موجب افزایش هزینه‌های تولید شده یا ورشکستگی واحدهای تولیدی می‌شود.

شهریاری، با بیان اینکه افزایش جهشی دستمزدها باعث افزایش بحران تولید می‌شود، افزود: در حال حاضر حقوق دریافتی کارگران پایین است، اما کارفرمایان بیش از این توان پرداخت ندارند.

وی تصریح کرد: اگر دولت خواهان افزایش جهشی دستمزد کارگران است، باید هزینه‌هایی را که از کارفرمایان دریافت می‌کند، کاهش دهد. سخنگوی کانون عالی کارفرمایان، گفت: دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد نه بیشتر، یعنی میزان تورمی که دولت اعلام می‌کند، همان درصد نیز به حقوق کارگران اضافه شود، چرا که افزایش بیش از این منطقی نیست.

وی درباره ایجاد شکاف میان حداقل دستمزدهای کارگران و کارفرمایان گفت: تاکنون حقوق کارگران از کارمندان بالاتر بوده است.