ماموران آگاهی «یزد» ۷ نفر را به اتهام سرقت و جعل اسناد دستگیر کردند.

به گزارش پلیس، ماموران آگاهی «یزد» در پی سرقت‌های متعدد در سطح شهر با انجام کار عملیاتی موفق شدند ۷ سارق را دستگیر کنند.این گزارش حاکی است، سارقان که هر کدام به صورت جداگانه اقدام به سرقت می‌کردند، در بازجویی به یک فقره سرقت از اماکن خصوصی، ۵ فقره جعل، یک فقره سرقت مغازه، ۵ فقره سرقت اماکن دولتی و ۲ فقره سرقت منزل اعتراف کردند.این افراد پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.