اعضای باند سرقت مسلحانه‌ای که در شهرهای تهران و کرج علیه ماموران تیراندازی کردند و یک قبضه اسلحه با زور از ماموران انتظامی‌سرقت کرده بودند، متلاشی شدند. به گزارش پلیس، معاونت اطلاعات استان کرمانشاه در پی دستگیری فردی به اتهام حمل و نگهداری یک قبضه کلت کمری در تحقیقات اولیه متهم اعتراف کرد که از اعضای یک باند سرقت مسلحانه بوده و اخیرا نیز در شهرهای تهران و کرج چندین مورد مرتکب زورگیری، سرقت مسلحانه، درگیری و تیر اندازی علیه ماموران شده است.براساس این گزارش، با راهنمایی وی یکی از همدستانش دستگیر شد. این متهم در تحقیقات بعدی اقرار کرد حدود یک ماه پیش مرتکب سرقت مسلحانه در تهران شده و یکی از همدستانش قصد عزیمت به تهران را دارد که در ساعت ۳ بامداد این متهم که سوار یک دستگاه پراید سرقتی از حوالی پارک معلم کرمانشاه بود شناسایی شد و با مشاهده ماموران اقدام به فرار کرد.این درحالی بود که متهم با شلیک ۵ تیر هوایی متوقف و به همراه یکی دیگر از همدستانش دستگیر شد. به این ترتیب نامبردگان در مراحل بازجویی معترف شدند که تعداد دو قبضه سلاح کلت کمری و یک قبضه اسلحه را تحویل یکی از دوستانشان داده‌اند و او نیز با اتوبوس عازم شهر کرج می‌باشد، بلافاصله یک تیم عملیاتی اتوبوس مورد نظر را تعقیب و در حوالی شهرستان رزن همدان آن را متوقف کردند.ماموران مسافر مورد نظر را پیاده و در بازرسی از ساک دستی وی تعداد دو قبضه سلاح کلت کمری ساخت ترکیه به همراه دو تیغه خشاب، چهار تیر فشنگ مربوطه و یک قبضه اسلحه به همراه یک تیغه خشاب و ۱۵ تیر فشنگ مربوطه کشف و ضبط کردند. متهمان اعتراف کردند حدود یک ماه پیش طی یک درگیری مسلحانه اسلحه ام پی فایو را با زور از ماموران انتظامی‌شهرستان کرج سرقت کرده و متواری شدند.