سرپرست دادسرای امور جنایی تهران اظهار داشت: اجرای طرح افزایش امنیت اجتماعی گاهی در راستای وظایف ذاتی دادسراها از جمله دادسرای امور جنایی تهران است. فخرالدین جعفرزاده در رابطه با میزان اثرگذاری طرح افزایش امنیت اجتماعی گفت: مبارزه با جرائم و ناهنجاری‌هایی که بر خلاف مقررات قانونی در جامعه اتفاق می‌افتد، وظیفه ذاتی دادسراها است، طبیعتا در هر جامعه‌ای ارزش‌هایی وجود دارد و افرادی مخل این ارزش‌های اجتماعی هستند که در جهت ایجاد امنیت در جامعه و حفظ ارزش‌ها، مقرراتی از سوی قانون‌گذاران در نظر گرفته و اعمال می‌شود.

وی افزود: دادسرا‌ها از جمله دادسرای امور جنایی تهران به عنوان نهادی که وظیفه اجرای صحیح قوانین و مبارزه با افرادی را که مخل امنیت و نظم اجتماعی هستند، بر عهده دارد، با طرح افزایش امنیت اجتماعی که هر ساله از سوی ستاد مبارزه با جرائم خاص و باندی اجرا می‌شود، طرح‌هایی را برای برقراری نظم و امنیت در جامعه مطرح و به مرحله اجرا می‌گذارد.

جعفرزاده خاطرنشان کرد: آنچه در راستای این طرح در نظر داریم وظیفه ذاتی دادسراها است و در طول سال دادسرا‌ها توسط ضابطان خود این وظیفه را انجام می‌دهند، اما در این مقطع زمانی احساس نیاز شد که این طرح به صورت مقطعی انجام شود و احساس امنیت در جامعه ارتقا یابد و مردم در آسایش و آرامش باشند. سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، در رابطه با سخنان اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر ارسال بخشنامه‌ای برای ارجاع یک نسخه از پرونده‌های مهم در دادسرا‌ها به دفاتر مجتمع جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و نظارت بیشتر، ابراز داشت: مسوولان مجتمع‌ها و سرپرستان نواحی دادسرا‌ها نسبت به امور قضایی که در نواحی دادسرا‌ها رخ می‌دهد، نظارت و اشراف کامل دارند و تاکید رییس قوه قضاییه مبنی‌بر دفتر پیگیری پرونده‌های مهم در دادسرا‌ها و ارسال نسخه‌ای از این پرونده‌ها به سرپرست دادسرا یا مجتمع برای نظارت بیشتر ایده خوبی است و به این طریق از دغدغه رییس قوه و سایر مسوولان در این زمینه تا حدودی کاسته شود.