گروه حوادث- جلسه محاکمه مردی که با همدستی همسرش مرتکب قتل دوست خود شده بود، صبح دیروز در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. متهم ردیف اول پرونده در جلسه محاکمه مدعی شد مقتول قصد تعرض به همسرش را داشته و او در دفاع از ناموس خود مرتکب قتل شده است.

در ابتدای جلسه محاکمه حیدری نماینده دادستان تهران با قرائت کیفرخواست صادر شده از دادسرا گفت:‌در این پرونده متهم ردیف اول ۳۴ ساله متهم به قتل کرامت‌ا... ۶۰ ساله در تاریخ یکم بهمن ماه سال ۸۲ است.

همچنین همسر متهم ۲۴ ساله متهم به معاونت در قتل است.

متهمان روز حادثه پس از قتل کرامت‌ا... در خانه‌اش در مارلیک جسد او را در بیابان‌های اطراف شهر رها کرده بودند.

ماموران پلیس پس از کشف جسد این مرد و بازجویی از منشی مقتول به این زوج مشکوک شدند که پس از دستگیری آنها به قتل اعتراف کردند.

وی ادامه داد: متهم ردیف اول پرونده در تحقیقات گفته بود، شب حادثه قرار بود من و همسرم به خانه خواهرزنم برویم که مقتول زنگ زد و گفت: امشب به خانه شما می‌آیم.

کرامت‌ا... قرار بود یک ساعت دیگر به خانه‌مان بیاید اما تاخیر او طولانی شد. به همین خاطر با محل کارش تماس گرفتم ولی آنجا نبود. در ادامه با موبایلش تماس گرفتم که گفت: ‌اسلامشهر هستم و کمی دیرتر می‌رسم.

حدود ساعت ۱۲ شب به خانه‌مان رسید. کرامت مدعی شد به خاطر درگیری که در اسلامشهر داشته دچار سردرد شدید شده است. با هم به یک داروخانه شبانه‌روزی رفته و از آنجا قرص مسکن خریدیم و بعد از خوردن شام خوابیدیم.

ساعت ۳۰/۷ صبح از خواب بیدار شدیم. کرامت‌ا... از من خواست برای او مقداری تریاک تهیه کنم. به یک افغانی مراجعه کرده و از او مقداری تریاک گرفتم.

وقتی به خانه بازگشتم متوجه صدای همسرم شدم که به من و دوستم فحش می‌داد. وارد اتاق شده و مقتول را در حال آزار همسرم دیدم.

با قندشکن دو ضربه به سر کرامت‌ا... زدم و او را کشتم. بعد از قتل با کمک همسرم جسد را به بیابان‌های اطراف شهر محل تخلیه زباله منتقل کردیم. سپس به خانه خواهرزنم رفته و دو روز آنجا بودیم بعد از ۲ روز دوباره به خانه برگشته و با برداشتن پول و لباس به مشهد رفتیم. زمانی که از مشهد بازگشتیم از سوی ماموران شناسایی و دستگیر شدیم.

حیدری در ادامه با اشاره به نظریه پزشکی قانونی و تقاضای اولیای دم برای متهمان تقاضای مجازات قانونی کرد.

در ادامه جلسه دادگاه اولیای دم مقتول نیز خواهان قصاص متهم به قتل شدند.

قاضی نورا... عزیز محمدی رییس شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران سپس اتهام متهم اول را به او تفهیم کرد و خواست که به دفاع از خود بپردازد.

متهم پس از حضور در جایگاه با تشریح روز حادثه گفت: من هیچ انگیزه‌ای جز دفاع از ناموس برای قتل نداشتم. پس از انتقال جسد مقتول به بیابان‌های شهر ماشین پراید کرامت‌ا... را همراه ۴ سند در محلی رها کردم که پلیس آن را کشف کند.

اگر قصدم از کشتن کرامت‌ا... سرقت بود، سندها را می‌فروختم. روز حادثه با دیدن صحنه آزار همسرم عصبانی شده و مرتکب قتل شدم. سپس اتهام اعظم به او تفهیم شد که او منکر اتهام معاونت در قتل شد و گفت:‌ من تنها در حمل جسد به همسرم کمک کردم.

قاضی: شما در بازجویی‌ها مدعی شده‌اید در پوشاندن لباس مقتول به همسرتان کمک کرده‌اید چه توضیحی دارید؟

متهم: من فقط در حمل جسد به او کمک کردم.

با گرفتن آخرین دفاعیات متهمان و دفاع وکیلشان قاضی دادگاه ختم رسیدگی به جلسه را اعلام و همراه مستشاران وارد شور شدند. حکم این پرونده به‌زودی اعلام خواهد شد.