شهرداری قزوین در نظر دارد ساخت نیمکت و سطل زباله پارکی را از طریق مناقصه واگذار کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۳۰ آذرماه به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه کنند.