شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) مجتمع دریای خزر در نظر دارد مقدار ۸۰۰تن ضایعات آهن ذوبی خود را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا ۲۹ آذرماه به نشانی نکا، جنب نیروگاه شهید سلیمی، شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) مراجعه کنند.