شرکت آب و فاضلاب شهر تهران در نظر دارد ۴۰هزار دستگاه کنتور ۵/۰ اینچ کلاس C با قابلیت نصب تجهیزات قرائت از راه دو را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا اول دی‌ماه به دبیرخانه مرکزی شرکت واقع در تهران، خیابان فاطمی، خیابان حجاب مراجعه کنند.