گروه ۴۰۴ مخابرات نزاجا در نظر دارد عملیات احداث حمام ۲۲ دوشه را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۰ دی‌ماه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ ۵۰هزار ریال به حساب ۹۳/۵۰۲۱۱ بانک سپه مرکزی کرمانشاه (شاخص ۲۰) به این یگان واقع در کرمانشاه میدان لشگر روبه‌روی فروشگاه اتکا مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۷۲۷۷۷۴۳-۰۸۳۱ بودجه و اعتبارات تماس بگیرند.