یک شرکت نساجی در نظر دارد اقلام مازاد بر نیاز خود شامل یک‌هزار و ۵۰۰ عدد بشکه پلاستیکی ۱۲۰ کیلوگرمی درباز خارجی، ۱۷ عدد بشکه پلاستیکی ۱۲۰ کیلویی خارجی در بسته، ۵۰۰ عدد بشکه پلاستیکی ۱۲۰ کیلوگرمی درباز خارجی بدون در و تسمه، ۸۰ عدد بشکه پلاستیکی ۱۰۰ کیلویی ایران درباز بدون در و تسمه، ۲۰ عدد بشکه پلاستیکی ۱۰۰ کیلوگرمی دربسته خارجی، ۸۰۰ عدد بشکه پلاستیکی ۶۰ کیلوگرمی خارجی دربسته، ۱۵۰ عدد بشکه پلاستیکی ۶۰کیلوگرمی دربسته ایرانی، ۳۰۰ عدد بشکه پلاستیکی ۶۰ کیلویی درباز ایرانی بدون در و تسمه، ۵۰۰ عدد بشکه پلاستیکی ۶۰ کیلویی درباز خارجی، یکصد عدد بشکه پلاستیکی ۳۰ کیلویی دربسته، یکصد عدد بشکه پلاستیکی ۳۰ کیلوگرمی در باز بدون تسمه، یکصد عدد بشکه فلزی یکصد کیلویی در باز بدون در خارجی، ۵۰ عدد بشکه فلزی یکصد کیلوگرمی درباز خارجی با در، ۳۰عدد بشکه فلزی ۲۲۰لیتری دربسته، ۱۰ عدد بشکه فلزی ۲۲۰لیتری درباز، ۲۰۰کیلوگرم آلومینیوم ضایعاتی خشک، ۵۰۰ کیلوگرم آلومینیوم ضایعاتی نرم، ۲۵هزار کیلوگرم مفتول دور عدل و ۱۳هزار لیتر روغن سوخته با بشکه (۶۰ بشکه ۲۲۰لیتری) را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا ۳۰ آذر‌ماه به دفتر مرکزی واقع در تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به خیابان ظفر، خیابان فرزان غربی، پلاک ۶۵، امور اداری یا محل کارخانه‌ واقع در شهرستان بروجرد، ابتدای کمربندی مراجعه کنند.