شهرداری منطقه ۲۰ تهران در نظر دارد اجرای ادامه عملیات احداث رینگ سواره و پارکینگ‌ه ای بوستان بزرگ ری را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۵ دی به واحد قراردادهای فنی و عمرانی شهرداری منطقه واقع در شهر ری، خیابان شهرداری، ساختمان شهرداری، طبقه دوم مراجعه کنند.