«پیمان قاسم‌خانی»، سرپرست نویسندگان مجموعه طنز شبانه «باغ مظفر»، گفت: فضای این مجموعه با دیگر کارهای تلویزیونی متفاوت است. پخش مجموعه تلویزیونی طنز شبانه «باغ مظفر» ساخته جدید مهران مدیری به تازگی از شبکه سوم سیما آغاز شده است. این مجموعه با مضمونی طنز به داستان دو خان بازمانده از دوره قجرها و ارتباط آنها با دوره معاصر می‌پردازد. قاسم‌خانی، درباره این مجموعه گفت: تضاد آدم‌های مانده در دیروز با فضای امروز دستمایه طنز باغ مظفر است. وی توضیح داد: این تضاد با «شخصیت‌ها» وارد داستان شده و تشریفات رو به زوال طبقه اشراف دیروز از سوی آدم‌های امروز که اتفاقا در این داستان بی‌ریشه نیز هستند به استهزا گرفته می‌شود. این نویسنده طنزپرداز ادامه داد: خانواده مظفر خان با ورود عروسی از طبقه دیگر به این خانه، دچار تغییر شده و کشمکش‌ها در قالبی طنز بیان می‌شود. وی به روند نگارش متون طنز شبانه باغ مظفراشاره کرد و یادآورشد: بیش از دو ماه است که مشغول کار هستیم و برای آماده‌سازی متون مطابق با برنامه به کمی سرعت نیاز داریم.