قیمت های زیر مربوط به مرکز خرید و فروش انواع کاغذ (خیابان ظهیرالاسلام) است.