گروه بازارچه- در پی ورود سیم‌کارت‌های جدید با پیش‌شماره 7 به بازار برخی از فعالان بازار نرخ انواع سیم‌کارت را در بازار حدود 5 تا 15هزار تومان افزایش دادند که البته کمتر با این نرخ معامله‌ای می‌شود. فعالان بازار، علت این امر را با ورود سیم کارت کد 7 به بازار و اهمیت یافتن سایر کدها به ویژه کدهای 4، 5و 6 اعلام کردند. در این زمینه گزارشی هم در صفحه26 درج شده‌است. نرخ انواع سیم‌کارت روز شنبه در بازار تهران به شرح زیر بود: