پس از هک شدن اطلاعات دانشگاه کالیفرنیا، کالج تگزاس نیز مورد حمله‌ هکرها قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان، به دنبال این اقدام خرابکارانه احتمال دارد که هکرها به اطلاعات شخصی شش‌هزار نفر در دانشگاه تگزاس در دالاس دست یافته باشند که این اطلاعات حاوی اسامی‌ اشخاص و شماره‌ بیمه اجتماعی و در بعضی موارد ممکن است شامل ‌آدرس‌ها، آدرس ایمیل‌ها و شماره‌تلفن باشد.

به گفته‌ مقامات این کالج هیچ مدرکی از این که اطلاعات تا کنون از سوی هکرها مورد استفاده قرار گرفته باشد، وجود ندارد.

چند روز پیش هم اطلاعات شخصی هشت‌هزار نفر در دانشگاه کالیفرنیا توسط هکرها به سرقت رفته بود.