شرکت سهامی پتروشیمی رازی واقع در بندر امام خمینی در نظر دارد عملیات آماده‌سازی، رنگ‌آمیزی اولیه و عایق‌کاری خطوط لوله کلاس یک و مخازن واحد آمونیاک شماره دو این شرکت را از طریق مناقصه واگذار کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۵ آذر ماه به نشانی بندر امام خمینی، پتروشیمی، رازی، امور قراردادها مراجعه کنند.